Hoppa till innehåll

Vilka spännande milstolpar står Transtema inför under året? 

Vi ser en ökande efterfrågan på marknaden för att samordna tjänster med en och samma leverantör över större geografiska områden eller länder. Denna trend innebär att vi står inför nya utmaningar och möjligheter att bredda vår verksamhet till nya geografier och att växa ytterligare på befintliga. Det tycker jag är en spännande utveckling som är positiv för oss, ökar vår marknadsnärvaro och stärker vår position som en mångsidig och pålitlig partner i branschen. 

Jag tycker också att vår del i den gröna omställningen med vårt erbjudande inom laddinfrastruktur är spännande och en viktig samhällsfaktor. Vi ser en ökad efterfrågan från transportsektorn på laddinfrastruktur och det är en spännande resa vara del av speciellt med vårt starka hållaberhetsfokus. Elektrifieringen av den svenska fordonsflottan går fort och vi är en viktig del i att se till att laddmöjligheter finns på strategiska ställen, att de är uppkopplade och fungerar som de ska.  

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Förutom att vi uppfyller grundläggande krav och lagar om en säker arbetsmiljö för våra anställda arbetar vi mycket med vår värdegrund. Alla våra medarbetare ska veta vad våra värdeord, tänka nytt, visa respekt och ta ansvar betyder för oss och det ska finnas med oss i vårt dagliga arbete. Det är viktigt hur vi bemöter våra kunder men också hur vi är mot varandra som kollegor för att skapa trivsel och inkludering. För att förstärka detta har vi har en nomineringstävling varje år där våra medarbetare får rösta på den kollega de tycker lever efter våra värdeord.  Det brukar vara mycket uppskattat och ett sätt att visa uppskattning till dem som gör det lilla extra. Vårt fokus på hållbarhet och möjligheten som ges våra medarbetare att få vara volontär är också saker som våra medarbetare ofta lyfter som positivt med att arbeta hos oss. Jag är också mycket stolt över vårt jämställdhetsarbete. I en mansdominerad bransch är 28 % av våra ledare kvinnor.  

Vilka utmaningar finns för techbranschen i regionen?  

För techbranschen i vår region, liksom i övriga Sverige är behovet av att prioritera säkerhetsfrågor stort. Området har i takt med samhällets utveckling flyttat högst upp på agendan hos de flesta bolag att arbeta intensivt med att säkerställa robusta och säkra tekniska miljöer. Vi ser en ökad efterfrågan av kompetens inom säkerhetsområdet och efterfrågan på mer avancerade system.  

Samtidigt ser vi AI-teknologins snabba utveckling som en möjlighet. AI erbjuder potential att förenkla och effektivisera arbetsprocesser, men kräver också att vi tänker nytt – vi måste våga bryta traditionella mönster och utforska innovativa arbetssätt.  

För oss med fokus på kritisk kommunikationsinfrastruktur, är det av yttersta vikt att våra kunders nätverk är robusta och uppkopplade för att samhället ska fungerar utan störningar. 

Finns det exempel på initiativ från techbranschen i regionen eller andra delar av landet som du tycker är särskilt inspirerande?  

Volvo Cars – Autonoma och Elektriska Fordon 

Volvo Cars har investerat stort i utvecklingen av både autonoma och elektriska fordon. Deras mål är inte bara att göra bilkörning säkrare utan också mer miljövänlig. Volvo planerar att alla deras nya bilar ska vara elektriska eller hybrider från och med 2025. 

Stockholm som Smart Stad 

Stockholm har flera initiativ på gång för att bli en ännu smartare och mer uppkopplad stad. Dessa inkluderar allt från att förbättra stadens energisystem till att införa smart teknologi i hem och byggnader för att öka effektiviteten och minska energiförbrukningen.