Hoppa till innehåll

Vilka spännande trender ser ni under året och kommande år?  
   
Som ett ledande techbolag är vi ständigt i framkant av innovation och digital transformation. Under det kommande året och bortom det ser vi flera spännande milstolpar. Med vår globala närvaro och en mångfacetterad portfölj av teknikbaserade lösningar och tjänster är vi väl positionerade för att navigera genom de framväxande trenderna.   
   
Framför allt ser vi en utveckling inom områden som artificiell intelligens, maskininlärning, blockchain och Internet of Things (IoT). Det kommer att möjliggöra innovativa produkter och tjänster inom techsektorn. Ett särskilt fokus ligger på att transformera vård- och omsorg från reaktiv till proaktiv och slutligen prediktiv med hjälp av teknologiska framsteg.  
 
Det finns en vilja och kompetens för att samverka och standardisera. Detta inte bara inom Sveriges gränser utan även internationellt. Standardisering förenklar för den enskilda användaren, medborgaren men även för oss leverantörer. Standardisering säkerställer effektivitet och ger möjligheter för alla inblandade att fokusera på nyutveckling istället repetition. Detta är en positiv trend som vi kommer ha mycket stor glädje av framåt.   
 
Vi förutspår också en fortsatt digital transformation i olika branscher för att anpassa sig till ett ständigt förändrat kundbeteende. Techbolag som erbjuder lösningar inom digitalisering, molntjänster och digitala plattformar kommer att vara i framkant och skapa nya marknader.  
   
Dessutom ser vi ökad fokus på cybersäkerhet och vikten av att vara ISO 27001-certifierade. Det är viktigt att fortsätta att investera i cybersäkerhet. Det kommer att ha en avgörande betydelse av flera skäl bland annat för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler, riskhantering och kontinuitetsplanering. Ytterligare skäl är skydd mot dataintrång och skadlig programvara och inte minst – ökat kundförtroende. Det som driver är det nya NIS2 direktivet som börjar gälla i år samt det nya EU direktivet med fokus på cybersecurity mot IoT enheter som börjar gälla under 2025.  

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?  
   
För oss på Tunstall är skapandet av en stimulerande företagskultur och en främjande arbetsmiljö avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi värdesätter mångfald och strävar efter individuell tillväxt för våra medarbetare, vilket är en viktig faktor för vår långsiktiga framgång. Genom att erbjuda ergonomiska arbetsplatser, ljusa och moderna lokaler samt ett omfattande utbud av hälso- och friskvårdsförmåner prioriterar vi våra medarbetares fysiska och mentala hälsa. Vi strävar också efter att främja en balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetsarrangemang där det är möjligt.  
   
Socialt ansvarstagande och hållbarhet är integrerade i vår verksamhet. Genom att bidra till samhället och förbättra livskvaliteten för vård- och omsorgspersonal och deras användare, visar vi att vi är ett techbolag med ett starkt engagemang för människor.  
 
Tunstall har de senaste åren transformerats på utvecklingssidan. Från att arbeta med vattenfallsorienterad leveransmetodik till att fullt ut leverera i enlighet med agil utvecklingsmetodik – Scaled Agile Framework (SAFE). Resultatet är en förbättrad arbetssituationen och nöjdare anställda.  

Vilka utmaningar finns för Techbranschen i regionen?  
   
I Öresundsregionen och andra teknikhubbar står vi inför utmaningen att attrahera och behålla kompetenta talanger i en konkurrensutsatt miljö. Techsektorn fortsatta tillväxt ökar efterfrågan av teknisk expertis. Det skapar en utmaning för oss och andra bolag att säkerställa tillgången på rätt kompetens. Genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är vi väl rustade för att möta denna utmaning och fortsätta utveckla bolaget.  

Hur arbetar ni för att säkra behovet av techkompetens?  
   
Att säkra kompetens i bolaget är en kontinuerlig process som kräver en strategisk och proaktiv ansats. Det handlar om att se till att bolaget har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt, både nu och i framtiden. Det finns ett antal aspekter som vi arbetar med, bland annat att identifiera vilka kompetenser och färdigheter som krävs för att nå våra mål men att också kartlägga kompetenser som de anställda redan har, och därigenom arbeta med att fylla våra kompetensgap.  

Vi arbetar dedikerat med att erbjuda våra medarbetare möjligheter att växa och utvecklas i sina befintliga roller eller anta nya utmaningar internt. Vi förespråkar alltid intern rörlighet framför rekrytering, för att få våra medarbetare att stanna genom att erbjuda möjligheter till karriärutveckling.    

Ibland behöver vi rekrytera kompetens utifrån. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka Tunstalls varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Vår övertygelse är att om vi har stolta och engagerade medarbetare som arbetar för det högre syftet, att våra produkter och lösningar bidrar till samhällsutvecklingen, att det i sin tur attraherar ännu fler potentiella medarbetare.   

Kompetensförsörjning är en ständigt pågående process. Arbetsmarknaden och den teknologiska utvecklingen förändras ständigt, och det är därför viktigt att vi på Tunstall regelbundet genomlyser våra kompetensbehov och aktivt arbetar för att se till att ha rätt kompetens på plats.