Hoppa till innehåll

TechSverige i UHM:s näringslivsråd

TechSverige deltog i förra veckan på det första mötet i Upphandlingsmyndighetens (UHM) nybildade näringslivsråd. Rådet är tänkt at utgöra en plattform för att dela och föra dialog om olika branschers erfarenheter och insikter för att i slutändan utveckla de offentliga affärerna.

– Det är mycket positivt att myndigheten har tagit detta initiativ och vill ha en nära dialog med branschen. Sverige står, precis som resten av världen, inför stora samhällsutmaningar och med nya möjligheter att möta dessa. Det är av stor vikt att de offentliga aktörerna tar tillvara på näringslivets kompetens och lösningar. Goda offentliga affärer handlar inte bara om själva upphandlingsskeendet, utan även om att skapa och främja en marknad och sund konkurrens, styrning och ledning, dialog och avtalsrelationer, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. 

Näringslivsrådet kommer att ha återkommande möten och fokusera på olika områden.