Hoppa till innehåll

– Det är oerhört spännande att få vara med att skapa en helt egen professionell förhandlings- och arbetsgivarverksamhet anpassad just för tech, it och telekomföretag. Det är en stor ära att ha fått förtroendet från TechSveriges styrelse, säger Einar Humlin. 

Vad tar upp mest av din tid för närvarande?  

– Som alltid lägger jag störst fokus på att ge råd och stöd till våra medlemsföretag i förhandlings- och arbetsrättsliga frågor.  

Vad ser du som techbranschens viktigaste frågor just nu? 

– Jag vet att det är en prioriterad fråga hos företagen att attrahera och behålla personal. Sedan är det många som nu jobbar med bland annat lönerevisionen, strategier för att vässa sina organisationer och förvärv av företag. 

Vilka milstolpar kopplat till kollektivavtal har TechSverige framför sig?   

 – Under våren kommer vi att inleda ett arbete med att skapa ett eget samarbetsavtal med våra motparter för techbranschens utveckling. Vi har många gemensamma intressefrågor som kompetensförsörjningsfrågan, men även andra arbeten för att se till att kollektivavtalen ska kunna vara fortsatt intressanta och relevanta för företagen i techbranschen.  

”Våra medlemmar behöver inte göra någonting med anledning av beslutet att vi kliver ur samverkan med Almega”

Einar Humlin, förhandlingschef, TechSverige

Hur kommer du och de övriga i förhandlingsteamet att jobba inför nästa avtalsrörelse?

– Som alltid kommer vi att arbeta nära medlemmarna och  se till att det finns ett nära samarbete med styrelse och den avtals- och förhandlingsdelegation som utses inför avtalsförhandlingarna 2025. Under hösten blir det mål- och strategiarbete som en naturlig del av våra förberedelser. Men det är även viktigt att vi omvärldsbevakar, ser till att relationerna med motparterna finns på plats för att undvika onödiga låsningar och konflikter i förhandlingarna samtidigt som vi vill få gehör för företagens behov av utveckling och förändring.   

Vilken roll ska TechSverige spela för Sveriges techföretag de kommande åren?  

  – Vår ambition är att arbeta mer affärsnära och medlemsnära nu när vi skapar en egen komplett bransch- och arbetsgivarorganisation. På så sätt gör vi skillnad för medlemsföretagen genom vår expertis. Genom att alltid vara målmedvetet relevanta och värdeskapande för företagen i de frågor de vill att vi prioriterar kan vi ta en ledartröja och hjälpa techbranschens företag att växa och utvecklas. 

Avslutningsvis vill jag också understryka att våra medlemmar inte behöver göra någonting med anledning av beslutet att vi kliver ur samverkan med Almega. De är fortsatt medlemmar i TechSverige och kommer att få samma stöd och service som tidigare – men från den 1 januari 2025 direkt av mig mina kollegor på TechSverige.