Hoppa till innehåll

Migrationsverket ersätter certifieringsprocessen med nytt system för arbetstillstånd

Från och med den 15 december 2023 kommer Migrationsverket att avskaffa certifieringsprocessen för arbetstillstånd. I stället införs en ny modell den 29 januari 2024. Medlemsföretag i TechSverige har tidigare haft möjlighet att, antingen själva eller genom Almega, erhålla certifiering från Migrationsverket. Denna certifiering har inneburit en snabbare handläggning av ansökningar om arbetstillstånd för medborgare från tredjeland.

Beslutet att avskaffa certifieringsprocessen och införa en ny modell har tagits för att effektivisera och anpassa processen till att minska handläggningstiderna och förbättra servicen till företag som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

Det nya systemet för arbetstillstånd ska prioritera ansökningar för högkvalificerade yrken, vilket omfattar många av tech-yrkena.  Det ska också bli bättre service och information till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

”Vårt mål är ett smidigt och effektivt system för snabb hantering av arbetstillstånd.”

Ana Andric, näringspolitisk expertTechSverige har arbetat aktivt för snabbare handläggningstider och prioritering av ansökningar om arbetstillstånd för IT-yrken och betonat vikten av en smidig övergång från certifieringsprocessen till det kommande systemet. 

– Vårt mål är ett smidigt och effektivt system för snabb hantering av arbetstillstånd. Det är viktigt för våra företag och för Sveriges konkurrenskraft. Det senaste året har vi aktivt engagerat oss i samverkansråd och arbetsgrupper hos Migrationsverket, där vi inte bara har ställt viktiga frågor utan också lyft fram våra farhågor angående det nya systemet för arbetstillstånd, berättar Ana Andric, näringspolitisk expert hos TechSverige, och tillägger:

– För närvarande saknar vi fullständig insyn i hur det nya systemet kommer att utvecklas och om det kommer att innebära förbättringar jämfört med nuvarande system. Vi kommer noggrant att övervaka utvecklingen.