Hoppa till innehåll

Digital hållbarhets­konferens samlade tech­branschen, näringslivet och offentlig sektor

Fredagen den 15 september hölls den tionde upplagan av den digiloga konferensen ”A Sustainable Tomorrow”. I år på temat Disruption – Människa, maskin, metod. Ett event vars syfte är att sprida kunskap och skapa nätverk med de globala målen för hållbar utveckling som grund. Konferensen samlade totalt 20 000 personer som fick lyssna till föreläsningar och diskussioner via hubbar runt om i landet. TechSverige stod hubb för eventet med gott stöd av Internetstiftelsen i Stockholm och samlade ett fyrtiotal deltagare från techbranschen, övriga näringslivet och offentlig sektor.  

Bland deltagarna fanns bland andra Emma Sperrle, Sustainability Manager på Tre Sverige: 

– Att få möjlighet att nätverka och samtala om såväl konferensen som andra ämnen är oerhört värdefullt. A Sustainable Tomorrow är ett bra tillfälle att mötas så att vi tillsammans kan komma framåt i de utmaningar vi står inför. En väldigt givande och viktig dag. 
 
Med årets tema “disruption” låg fokus på att diskutera behovet av nya arbetssätt, affärsmodeller, samarbeten och politik för att accelerera arbetet mot de globala målen. 
 
– A Sustainable Tomorrow uppmuntrar och utmanar oss alla att agera nu för ett mer hållbart samhälle, säger Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen. 

Programmet leddes av Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow. Bland talarna fanns bland andra Professor Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research som presenterade ny forskning som visade på behovet av disruptiva och exponentiella lösningar för att minska klimatutsläppen. Människorättsaktivisten och juristen Linnéa Claeson, pratade om vikten av att stå upp för sina medmänniskor och att ha mod. Noura Berrouba, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, summerade och analyserade innehållet under sändningen och underströk att ungdomar spelar en viktig roll för att sätta hållbarhets- och klimatfrågor på agendan och att deras engagemang måste tillvaratas på ett bättre sätt. Fredrik Reinfeldt gästade konferensen för åttonde året och gjorde en global omvärldsanalys där han lyfte fram FN:s klimatarbete och de Globala målen som en framgångsrik global ansträngning men pekade på behovet av disruptiva lösningar som kan skalas upp på global nivå. 
 
TechSveriges näringspolitiska expert Frida Faxborn var också på plats och betonade kopplingen mellan tech och hållbarhet som avgörande för att klara klimatomställningen: 
 
– Digitaliseringens möjligheter och roll genom dess teknik och innovationer är helt grundläggande för hela samhället och alla sektorer att ställa om och bli mer energieffektiva och klimatsmarta genom minskade utsläpp. Det är inte ensamt lösningen för vår hållbara utveckling men är mycket viktiga verktyg att använda i omställningen.  
 
TechSverige arbetar tillsammans med sina medlemsföretag för att sprida denna kunskap. Frida Faxborn betonar att politiken har en viktig roll att spela: 

– Politiken har ett ansvar i att visa ledarskap som fokuserar på digitala lösningar som nycklar till minskad klimatpåverkan, vilket TechSverige nyligen lyft i vårt inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, som ska presenteras i november.  

A Sustainable Tomorrow 2024 arrangeras den 11 september nästa år. Läs mer om konferensen här: https://asustainabletomorrow.com.se