Hoppa till innehåll

”Användningen av 5G kommer inte av sig själv”

5G-näten byggs ut i snabb takt och når nu större delen av Sveriges befolkning. Potentialen med användningen av 5G är stor men kommer inte av sig själv. Under TechSveriges seminarium i Almedalen ”5G-ett paradigmskifte för svensk vård och omsorg” diskuterade deltagare från tech- och vårdsektorn vad som krävs för att svensk vård och omsorg ska få ut det bästa av den nya tekniken.

5G öppnar nya möjligheter att bygga ett smart, konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. På seminariet presenterades rapporten ”Miljarder skäl för 5G” där det ekonomiska värdet av ett snabbt införande av 5G beräknats till 126 miljarder kronor, motsvarande en höjning av BNP på mer än 2 procent. 

Ett av de områden där potentialen är som störst med 5G är vård och omsorg där uppkopplade ambulanser, sjukhus och vårdplatser i hemmen kan effektivisera och avlasta en ansträngd vård. Region Stockholm gav under seminariet några exempel på tillämningar av 5G som testats med gott resultat inom ramen för innovationsprojektet ”Platsoberoende mobila vårdlösningar”.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal om vad som krävs för ett snabbt införande av 5G där svensk vård och omsorg får ut det bästa av den nya tekniken. Samtalet leddes av TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg med deltagarna: 

Björn Ivar Moen, VD, Telenor Sverige
Johanna Hultqrantz, Chief Innovation Officer, Cambio
Fredrik Engströmer, Innovationschef, Region Stockholm
Patrik Sundström, Tf VD, Inera

Ett viktigt tema för diskussionen var utmaningen med att gå från ett innovationsprojekt till en bredare implementering och skalning till flera regioner och länder. 

Se seminariet 5G – ett paradigmskifte för svensk vård och omsorg? i spelaren nedan: