Hoppa till innehåll

Eldstäder och interoperabilitet i Datarådet

Tänker du ofta på bygglov för eldstäder? Kanske inte. Det har dock Henrik Palmblad Wennergren gjort och det rejält.

Han är digitaliseringsdirektör i Nacka kommun, ett eldorado för den som vill ha snabba beslut kring eldstäder. De kommer på fem minuter. Det berättade Henrik Palmblad Wennergren, till höger på bilden ovan, när han var gäst på TechSveriges Dataråd i veckan.

Sedan 2022 har det blivit tillåtet för kommuner att införa automatiserade beslut, något som har varit tillåtet på statlig nivå sedan många år. Nacka kommun har satt frågan om automatiserade beslut i en större kontext med en åldrade befolkning och färre arbetsföra. En kommun måste göra mer med mindre helt enkelt.

Det fanns flera läxor att lära. Fokus i arbetet var de mjuka frågorna – automatisering är inte en teknikfråga. Kommunen började med ett enkelt ärendeslag och visade på effekterna. Det blev ökad tillgänglighet, kapacitet, rättssäkerhet och likabehandling. En viktig lärdom var också att genomföra arbetet tillsammans med alla som berörs.

Fokus i arbetet var de mjuka frågorna – automatisering är inte en teknikfråga.

Nacka verkar kunna visa vägen för verklig kommunal digitalisering! Även inom staten pågår det arbete. Dagens andra gästtalare var Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket, som utreder datainteroperabilitet mellan myndigheter. Så här långt har Erik Janzon, till vänster på bilden, kommit fram till att den offentliga förvaltningens interoperabilitet är inte tillräckligt hög för att realisera nyttorna med datadelning. Det finns ett behov av att kunna dela data i större utsträckning än vad som sker i dag. Samtidigt är styrningen underutvecklad.

Utredningen arbetar vidare och hoppas kunna komma med förslag i december som kan leda till bättre interoperabilitet i offentlig sektor.

Fredrik Sand
Näringspolitisk expert

Foto: Bolagsverket, Liza Simonsson.