Hoppa till innehåll

19 tech-kurser beviljade inom Yrkeshögskolan  

I ansökningsomgången om YH-kurser våren 2023 har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fattat beslut om att bevilja 19 nya kurser av 39 sökta inom utbildningsområdet data/it. TechSverige välkomnar besluten, bl. a. inom cybersäkerhet och AI där bristen är stor men framhåller samtidigt att efterfrågan på digital kompetens kommer att kräva fler satsningar.

Årets medelstilldelning har särskilt prioriterat kurser som bidrar till att uppnå målen i agenda 2030, där tech är en grundsten i många av de lösningar som krävs för att nå klimatmålen. 

Med utgångspunkt i Agenda 2030 borde fler kurser inom tech ha prioriterats. Digitaliseringens potential att minska utsläppen genom omfattande samhällsförändringar, effektivare processer och nya arbetssätt är avgörande för att minska klimatavtrycken, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige. 

Ana Andric understryker att tilldelningen också baseras på andra beslutsgrunder men menar att sektorns behov behöver hörsammas. 

Tillgången till digital kompetens är en helt avgörande förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och tillväxt samt välfärden och samhällets hållbara utveckling. 

Extra medel för fler platser 

Dock syns en ljusning då regeringen har föreslagit extra medel i vårpropositionen för att kunna bevilja ytterligare platser. Förutsatt att förslaget godkänns av riksdagen, kommer MYH att kunna bevilja ytterligare platser från och med juli 2023.  

TechSverige välkomnar fler satsningar på kurser inom yrkeshögskolan, det är ett sätt att snabbt kunna öka tillgången till kompetensutveckling och omställning där det behövs, säger Ana Andric.

Om YH-kurser

YH-kurser är en form som passar bra för yrkesverksamma som vill höja eller fördjupa sin kompetens för att utvecklas i yrket eller ställa om till ett annat. Många av kurserna inom YH erbjuds på distans och/eller deltid, vilket ger möjlighet att kombinera studier med arbete. Dessutom är YH-kurser korta, med en varaktighet som sträcker sig från några veckor upp till högst sex månaders heltidsstudier.

Totalt har 139 nya kurser inom yrkeshögskolan beviljats, varav 21 inom tech. Ett urval av techkurser som godkänts:
– Pythonprogrammering för AI-utveckling
– Cybersäkerhet i elkraftsystem
– IT-säkerhet 
– Embedded systems
– DevOps-utveckling

Samtliga beviljade kurser finns här