Hoppa till innehåll
Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet har 85 procent av befolkningen e-handlat under 2022. Sett till internetanvändare är motsvarande siffra 90 procent.

Nästan alla som är födda på 70-, 80- och 90-talet har e-handlat under 2022. Motsvarande siffra de som födda på 20- och 30-talet är tre av tio. Bland 20- och 30-talister som använder internet har drygt hälften e-handlat.

Bland pensionärer som använder internet har drygt sju av tio e-handlat.  Fördelningen bland män och kvinnor är i stort sett lika. Oavsett ålder har fler boende i höginkomsthushåll e-handlat.

Läs mer om e-handeln i rapporten Svenska och internet.