Hoppa till innehåll
I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på kompetensförsörjning och inkludering. Sara Murby Forste, som är vd för Orange Business Services (tidigare Basefarm) och sitter i TechSveriges styrelse, tror att det finns en förlegad bild av vad en IT-tekniker gör och anser att tech borde integreras som ett naturligt inslag i skolundervisningen.

Kompetensbristen inom tech har länge varit stor och nu är behovet av IT-specialister akut. 70 000 IT-specialister saknas. Sara Murby Forste vill se en ökad handlingskraft från branschen för att öka intresset för tech och främja digital inkludering.

– Techbranschen har jobbat länge med olika initiativ men självklart finns det mer att göra. En sak jag tror vi alla kan bli bättre på är att inte prata om ”tech” som ett separat yrke, utan istället prata om vad ”tech” kan ge för värde för individer, organisationer och samhällen, vad vi faktiskt gör. Jag tror också att det finns en förlegad bild av vad en ”IT-tekniker” är och gör och att det krävs ett arbete för att få bort den bilden, för att fler, inte minst kvinnor, ska vara intresserade av att arbeta inom tech. Vi behöver lyfta fram olika typer av roller inom tech, som systemarkitekt, projektledare, produktutvecklare och så vidare, men också att prata mer om vilka arbetsuppgifter det rör sig om istället för att prata om positioner. Vi behöver också stötta skolor i ett tidigt skede och integrera ”tech” som en naturlig del av skolgången för att skapa intresse tidigt. Tech är en självklar del av vår vardag, och bör även vara en självklar del av våra barns vardag. Här behövs än ökad synlighet av techförebilder i skolor och på digitala plattformar där unga befinner sig, till exempel sociala medier.

Hur arbetar Orange för att säkra behovet av techkompetens?
– Detta är en strategisk och viktig fråga för vår verksamhet som är avgörande för att vi ska kunna fortsätta växa. En av våra viktigaste områden är naturligtvis att vara världens bästa arbetsplats där man vill jobba. När man väljer arbetsplats idag så styrs det mycket av värderingar, människor vill jobba för ett företag som är etiskt och tar ansvar för samhälle och miljö. Så vi har ett ambitiöst program för miljön och för att bli klimatneutrala men också för samhällsengagemang där även vår personal bidrar i olika aktiviteter och som vi som arbetsgivare stöttar. Andra frågor handlar om att vara en arbetsplats som ger utveckling och ser individer och dig som person. Här jobbar vi både med värderingsstyrt ledarskap men också systematiskt arbete med planer för långsiktig professionell och personlig kompetensutveckling. Investering i vår personal som är hos oss är det absolut viktigaste. Men vi måste naturligtvis också rekrytera och växa med ny personal och här jobbar vi också på flera olika sätt:

  • Vi samarbetar med yrkesinriktade högskolor och erbjuder LIA (lärande i anställning)
  • Vi har ett fast-track program för nyanställda där de får jobba och lära sig samtidigt och utifrån den grunden välja vägen vidare inom en specialisering. Detta görs inom de första 12 månaderna.
  • Vi har ett dedikerat rekryteringsteam som kan vår verksamhet väl och når ut till rätt kandidater
  • För vissa roller rekryterar vi över hela Sverige även om arbetsplatsen är i Stockholm, detta har blivit möjligt genom vårt hybrida arbetssätt idag där man jobbar både hemifrån och från kontoret. De behöver inte flytta för att ta jobbet vilket breddar vår möjlighet att hitta rätt personal.
  • Vi rekryterar också efter potential och inte bara efter erfarenhet, om personen i sig är rätt för oss och det vi vill åstadkomma kan vi erbjuda rätt kompetensutveckling för att de ska kunna lära sig och utvecklas inom de tekniker eller metoder som är viktiga för oss och våra kunder

Hur kan man öka ingången till och genomströmningen från techutbildningar inom högskola och yrkeshögskola?
– Att öka ingången handlar om att skapa fler platser, göra utbildningarna och dessa karriärvägar attraktiva samt att få unga människor att önska sig en karriär inom vår bransch. Vi vill naturligtvis att alla som faktiskt börjar en utbildning också genomför den. Det finns idag bra yrkeshögskolor som har kortare utbildningstid och så finns det längre program på de stora universiteten och tekniska högskolorna. Det finns både praktiska utbildningar och mer teoretiska. Vi samarbetar med skolor och sitter ibland med i grupperingar där vi diskuterar innehåll i programmet i utbildningen. Jag tror vi har det som behövs men att vi kan öka kapaciteten och säkra att de unga förstår hur spännande bransch vi har och söker sig till detta. Vi i branschen kan bidra genom att ha nära samarbeten med skolor, befinna oss på karriärsdagar och se till att synas i utbildningssammanhang. Vi kan också öka möjligheterna att ta emot elever under utbildning för exempelvis deras LIA-perioder (lärande i anställning) som är ett bra sätt att komma i kontakt med elever tidigt och förhoppningsvis skapa en bra relation från båda håll som potentiellt också kan leda till en anställning med kortare inlärningsperiod än vid en ny anställning.

Hur ska förutsättningarna för omställning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden bli bättre?
– Vi behöver flera olika modeller för att kunna ställa om sin kompetens. Det kan vara stöd hos en befintlig arbetsgivare eller att det finns flexibilitet i att gå ner i tid och studera deltid i olika digitala distansutbildningar, här kan utbudet inom IT säkerligen ökas och just erbjuda både heltid och deltidsstudier. Det är viktig att det finns ekonomiskt stöd som är tillräckligt för att kunna studera igen i vuxen ålder när man kanske har en familj att ta hand om. Tillsammans med flexibla lösningar kanske vi kan sänka tröskeln för individer med ett intresse att skola om, men som inte vågar lämna en trygg fast anställning/sin hemmastad för att studera ett helt nytt område.

Vad har du för medskick till den kommande regeringen för att säkra behovet av techkompetens?
– Öka antalet platser på universitet och högskolor, skapa fler typer av omställningsstöd. Säkerställ att handläggningstider för arbetskraftsinvandring är snabb. Vår bransch anställer mycket kompetens utomlands ifrån när vi inte kan hitta dem i Sverige och de är avgörande för att stötta vår tillväxt. Här måste vi vara ett attraktivt land att komma till men förutsägbarhet så att en person som ska flytta med sin familj och lämna sitt land kan planera i god tid. Handläggningstiderna måste därför vara förutsägbara. Idag är det ett stort problem med fördröjningar.