Hoppa till innehåll
I stället för de utlovade tio dagarna dröjer arbets­tillstånd för arbets­krafts­invandrare nu tre till fyra månader. Så här kan det inte fortsätta, skriver TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg tillsammans med Innovations­företagens tf. förbundsdirektör Anders Persson och Almegas chefs­ekonom Patrick Joyce i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Artikelförfattarna vill se att den nya regeringens och Migrations­verkets fokus riktas mot att göra Sverige till ett av världens mest attraktiva länder för globala talanger och menar att förutsättningarna finns även om det kommer att krävas mycket arbete.

”Vi utgår ifrån att den nya regeringen vill säkra Sveriges konkurrens­kraft och förmåga att generera nya svenska jobb och då bör kompetens­försörjningen stå högt upp på att-göra-listan.

Som en snabb åtgärd föreslås bland annat en omprövning av Migrationsverkets nya praxis där arbets­tagare med prov­anställning endast beviljas arbets­tillstånd i sex månader.  Dessutom behöver Migrationsverkets ansöknings­process bli 100 procent digital och acceptera digital signering även för fullmakter. Ett annat förslag är att skapa en talang­express för företag inom branscher som har en fläckfri historik:

”Talang­expressen bör bestå av specialiserade handläggare med en hög tilltro till företagen och ett fokus på att stötta dem genom tillstånds­processen för att ytterligare pressa ned handläggnings­tiderna.”

 

Läs hela artikeln på svd.se: ”Handläggnings­tider för arbets­tillstånd skenar”