Hoppa till innehåll

Hållbar tech & Tech för klimatet

    Kapitel

Hållbarhet är en av vår tids största utmaningar, som ritar om förutsättningarna för såväl samhälle som näringsliv och privatliv. Hur väl vi idag tar oss an utmaningen påverkar inte bara den närmaste tidens utveckling, utan även kommande generationers livskvalitet och förutsättningar.

Den digitala och den gröna omställningen hör ihop och är beroende av varandra. En världsledande techbransch som tar ansvar för en hållbar utveckling är en avgörande nyckel, inte bara för Sveriges gröna omställning, utan för världens. Tech­branschen i Sverige bör vara en föregångare och nyckelspelare för omställningen globalt.

Med rapporten Hållbar tech & Tech för klimatet vill vi visa på de stora möjligheter som digitalisering innebär för vår förmåga att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

I rapporten synliggör vi möjligheterna med tech genom att belysa några  exempel på existerande tekniker som kan bidra till att Sverige och Europas mest koldioxidintensiva sektorer kan minska sina utsläpp.

Men detta är också en rapport där vi synliggör vilka hållbarhetsutmaningar som tech­branschen själv behöver arbeta med och ta ansvar för.

Länk till rapporten: Hållbar tech & Tech för klimatet