Hoppa till innehåll
TechSverige välkomnar sex nya ledamöter i styrelsen. De valdes in vid årsmötet den 24 maj och är nu redo för det kommande verksamhetsåret.

De nya ledamöterna är Johan Torstensson, vd Tietoevry, Jenny Lindqvist, Head of Northern and Central Europe, Ericsson, Bjørn Ivar Moen, vd Telenor Sverige, Charlotte Eriksson, vd Softronic, Tomas Frimmel, vd Microsoft Sverige och Sara Murby Forste, vd Basefarm.

– Valberedningen har gjort ett grundligt jobb och säkrat upp att vi har en fortsatt stark styrelse med bred representation från våra medlemsföretag och den svenska techsektorn som helhet, säger Per Wallentin, styrelseordförande TechSverige.

– Vi står väl rustade för framtiden. Jag är väldigt glad över att vi får en så bra styrelse och jag är säker på att den kommer att bidra starkt till TechSveriges och branschens fortsatta utveckling. Tillsammans med styrelsen ska vi fortsätta vårt arbete med att stärka branschens relevans och öka medlemsnyttan – och självklart agera och verka för en världsledande techsektor i Sverige, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

TechSveriges styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, vilka medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. TechSveriges förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

TechSveriges styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara vd eller annan person i ledande ställning.

Den nya styrelsen:

Per Wallentin, Knowit AB, ordförande

Carl-Johan Hamilton, Ants AB

Staffan Hanstorp, Addnode Group

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

Anders Olsson, Telia Sverige

Vahid Zohali, IBM Svenska

Bjarte Bugge, Usify

Yashar Moradbakhti, Lingio

Johan Torstensson, Tietoevry Sverige nyval

Jenny Lindqvist, Ericsson nyval

Bjørn Ivar Moen, Telenor Sverige nyval

Charlotte Eriksson, Softronic nyval

Tomas Frimmel, Microsoft nyval

Sara Murby Forste, Basefarm nyval

Åsa Zetterberg, TechSverige