Hoppa till innehåll
2019 köpte den offentliga sektorn varor och tjänster för totalt 766 miljarder kronor. Av detta stod varor och tjänster inom tech för 43 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,6 procent av de offentliga inköpen i Sverige. Motsvarande siffra för 2018 var 35,2 miljarder kronor och 33,9 miljarder kronor 2017.

Läs mer i TechSveriges rapport från 2020: Leverantörer av samhällsnytta – En analys av IT- och telekombranschen och den offentliga marknaden.