Hoppa till innehåll
Informations- och cybersäkerhet har hamnat i blickfånget i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det framgick när TechSverige på måndagen den 7 mars samlade en grupp representanter för medlemsföretagen för att diskutera krigets inverkan på informationssäkerhetsarbetet.  

Under krigets första dagar har personalens liv och säkerhet varit i fokus för de företag som har medarbetare och verksamhet på plats i Ukraina. Det är också tydligt att informationssäkerhetsområdet påverkas allt mer. Det har kommit många rapporter om hur Ryssland och Ukraina använder cyberrymden, liksom om aktiviteter från icke-statliga aktörer och hackargrupper. Till detta kommer ett informationskrig som aktualiserar viktiga frågor om innehåll på nätet. Det finns också en risk för att skadlig kod som används i konflikten sprider sig och andra allvarliga konsekvenser av cyberattacker. 

Flera av medlemsföretagen beskrev att de noterar en ökad oro och får fler frågor om cybersäkerhet från sina kunder. Det sker också fler riktade attacker än tidigare. Det går dock inte att säkert säga hur mycket som är relaterat till kriget i Ukraina. När företag skärper vaksamheten upptäcks också fler incidenter. Det kan vara pågående attacker men också spår av saker som har skett tidigare. Något som definitivt har ökat är skanningen av system för att hitta svaga punkter.  

Deltagarna vittnade om att de lägger mycket tid på att ge råd och stödja kunder kring säkerhet – och de har också själva vidtagit säkerhetsåtgärder och bland annat sett över sina leverantörskedjor. Under mötet konstaterade man också att det redan finns många råd om hur företag kan hantera informations- och cybersäkerhet, från leverantörer och myndigheter, samt att det arbetet har förstärkts.  

För företagen i techbranschen kommer det att finnas ett fortsatt behov av erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågorna i spåren av kriget i Ukraina – även om det är de fysiska konsekvenserna av kriget som berör mest och medför stort lidande.  

TechSverige fortsätter att följa utvecklingen kring cybersäkerhet och vara i kontakt med medlemsföretagen.