Hoppa till innehåll
Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina har sanktioner riktats mot ryska intressen. Dessa kan, förenklat, delas in i tre block:

  1. Sanktioner mot handel med varor och tjänster
  2. Sanktioner mot enskilda personer och företag
  3. Sanktioner mot banker och finansiella tjänster

Sanktionerna är bindande och eftersom de utökas och uppdateras löpande, behöver man som företag kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller. När det gäller personer måste man också ha koll på eventuella mellanhänder och vem slutanvändaren är och om de finns med på listorna.

På Kommerskollegiums webbplats finns omfattande information om sanktionerna och också möjlighet att ställa frågor:
Sanktioner mot Ryssland | Kommerskollegium

Nedan hittar du svaren på några av de mest förekommande frågeställningarna.

Vilka varor och tjänster omfattas av EU:s sanktioner?
Denna information hittar du hos Tullverket. Med hjälp av exportvarans tullkod (HS-kod) hittar du svaret i EU:s tulltaxa. Under ”Visa villkor” finns information om huruvida varan är föremål för exportrestriktioner.

Länk till tulltaxan:
Tulltaxan – Tullverket

Vilka aktörer och företag står på EU:s sanktionslista?
Denna information hittar du på EU-kommissionens webbplats. Via EU-kommissionens så kallade sanktionskarta kan man se vilka förordningar som gäller för respektive land. Därtill finns databaser hos kommersiella aktörer, till exempel Bankföreningen.

Länk till EU:s sida om sanktioner:
Restrictive measures (sanctions) | Europeiska kommissionen (europa.eu)

Länk till EU:s sanktionskarta:
EU Sanctions Map

Vilka ryska banker har fått sina tillgångar frysta?
Denna information finns på Kommerskollegiums webbplats.

Länk till Kommerskollegiums samlingssida:
Sanktioner mot Ryssland | Kommerskollegium