Hoppa till innehåll
Regeringen: Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/ 

Svenskt Näringsliv: Viktigaste åtgärden nu är att rädda liv och trygga medarbetarna”
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/viktigaste-atgarden-nu-ar-att-radda-liv-och-trygga-medarbetarna_1181981.html 

EU-kommissionen: EU-solidaritet med Ukraina
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_sv 

Digital Europe: Statement: ”Sanctions are not enough”
https://www.digitaleurope.org/news/sanctions-are-not-enough-ukraine-needs-immediate-cybersecurity-support/