Hoppa till innehåll
Under perioden 2000-2018 har techbranschens nettoomsättning ökat med ungefär 155 miljarder – den största ökningen i absoluta tal jämfört med traditionella basindustrier. Ökningen sedan 2000 motsvarar cirka 40 procent.

Områdena jordbruk, skogsbruk och fiske, gummi- och plastvaruindustri samt stål- och metallframställning har haft en större procentuell ökning med 194, 88 respektive 79 procent, men en betydligt mindre i absoluta tal.

Läs mer i TechSveriges rapport Tech – Sveriges nya basindustri.