Hoppa till innehåll
Pär Fors har varit styrelseordförande för TechSverige sedan 2017 men vid årsskiftet tar Per Wallentin över klubban. Efter fem år av värdefulla och uppskattade insatser ombads Pär Fors att summera sin tid vid ordförandeposten.

– Det har verkligen varit en omvälvande tid! En tid som accentuerat behovet av en organisation som TechSverige. För sina kunder levererar våra medlemsföretag stort värde i sitt dagliga arbete. Ett värde som är alltmer genomgripande för kundernas framgång ur ett både bredare och djupare perspektiv, säger Pär Fors och fortsätter:

– Parallellt med detta har dock behovet ökat att samverka inom branschgemensamma frågår där vi blir starkare tillsammans. Jag äljer att inte lyfta fram någon speciell fråga, med risk för missa något, utan ni vet alla hur mycket mer kraftfullt vårt påverkansarbete blir när vi talar med en gemensam röst för techbranschens  bästa. Jag har fått förmånen att  verka under en period där techbrancshen position som drivande i samhällsomvandligen kraftigt ökat, vilket glädjande nog noterats, åtminstone av de flesta i vårt ekosystem.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under din tid som ordförande?
– Tveklöst att jag lämnar över ett TechSverige som är så väl utrustat att möta medlemsföretagens rättmätiga krav på en medlems-och arbetsgivarorganisation i världsklass i en otroligt dynamisk period i Sveriges historia där vår bransch är mer betydelsefull än någonsin! Vi har ett team på plats under vår fantastiska förbundsdirektör Åsa Zetterberg med unik kompetens att fortsätta utveckla vår position som motor för branschgemensam samverkan inom påverkans- och arbetsgivarfrågor. Det är i stort ett helt nytt team jämfört med när jag tog över som ordförande och precis som våra medlemsföretag är även TechSverige ett ”people company” och det börjar alltid med att ha rätt människor ombord och det känner jag verkligen att vi har. Dessutom känns det bra att lämna över en riktigt stark ekonomi som skapar grunden för många framtida satsningar.

Vad har varit den största utmaningen?
– Det var helt klart lite svettigt under de tidiga faserna av pandemin. Ingen av oss hade upplevt en extern chock av detta slag tidigare och vi visste verkligen inte var det skulle ta vägen. Jag är så stolt över hur styrelsen ställde upp på alla dessa extra styrelsemöten och framfär allt hur Åsa och teamet när det var som tuffast verkligen kavlade upp ärmarna och var det stöd för våra medlemsföretag som de så väl behövde. Jag vet att initiativ som #vitecherupp och påverkansarbete för hitta rätt stödåtgärder för just vår bransch var mycket uppskattade av våra medlemsföretag.

Vad har varit roligast?
– Att jag har fått ha förmånen att umgås och diskutera bransch- och arbetsgivarfrågor med så otroligt många kompetenta människor både i styrelsen, på kansliet och inte minst med våra medlemsföretag. Det har även varit otroligt energigivande att diskutera, och inte alltid vara överens, med alla andra som verkar i och påverkar vår bransch som politiker och andra. I grunden bottnar det i en genuin omsorg om att bygga ett bättre och hållbarare Sverige med hjälp av digitaliseringens alla möjligheter.

Vad har du för medskick till din efterträdare Per Wallentin?
– Jag är otroligt glad över att lämna över till Per Wallentin som ordförande. Han har verkat länge i vår branschen och har definitivt en bakgrund som gör honom ytterst lämpad för rollen. Under hans ledning har Knowit framgångsrikt utvecklats till ett av de större företagens inom techbranschen i Sverige och Pers genuina engagemang för digitaliseringens möjligheter att skapa ett hållbart Sverige har alltid imponerat på mig. Vidare har Per verkligen bidragit i styrelsen med sin energi och erfarenhet och under sitt första år och det känns verkligen bra att han nu kommer leda styrelsens arbete och även arbeta nära Åsa och övriga teamet. Han kommer att sätta sin prägel på det fortsatta arbetet och jag är övertygad om att verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas under hans erfarna ledning.