Hoppa till innehåll

Nyligen presenterades juryn som ska utse vinnarna i Tech Awards Sweden. En ny branschtävling och ett event som ska belöna, hylla och sprida kännedom om goda initiativ och arbete som visar på nyttan och möjligheterna med tech. I juryn ingår Magdalena Aspengren, hållbarhets- och kvalitetschef på Telenor Sverige. Ta del av hennes tankar om juryarbetet, utmärkelsen och branschens hållbarhetsarbete.

Hur känner du inför juryuppdraget i Tech Awards Sweden?
Det ska bli spännande och kul. Både att få ta del av de nominerade bidragen och vara en del av ett kompetent gäng.

Hur ser du på techbranschens bidrag till en hållbar omställning?
Vi har en stor och viktig uppgift att ställa om både oss själva men framför allt andra branscher med hjälp av den kunskap och teknik vi har inom branschen. En viktig del av vårt arbete är att underlätta för våra kunder att agera hållbart och att ställa krav i våra leverantörsled.

Varför behövs ett hållbarhetspris?
Det är många som gör stora insatser inom hållbarhet, som kanske inte syns för allmänheten. Det här är ett sätt att lyfta fram några av dessa. Genom att bjussa på den kunskapen kan andra göra likadant eller få nya idéer på området.

Varför är det viktigt att lyfta fram goda exempel genom initiativ som Tech Awards?
Det är en stor kraft i goda exempel som inspiration för andra. För att man ska se att det är möjligt att göra ”det omöjliga”.

Till sist, har du något tips till tävlande i Tech Awards?
Var inte blyga utan lyft fram vad ni åstadkommit, hur ni kommit dit och hur ni kan inspirera andra. Bjud på era erfarenheter för vi vet att det inte alltid har varit en enkel väg.

I Tech Awards ingår kategorierna ’Årets techföretag’, ’Årets mest värdefulla användning av tech’, ’Årets hållbarhetspris’ och ’Årets kompetenspris’. Tävlingen tar emot nomineringar fram till den 7 januari. Vinnarna presenteras på årets stora branschevent och fest Tech Awards Sweden, ett hybridevent som sänds från Sergel Hub i Stockholm den 22 mars. Läs mer om eventet och tävla på techawards.se