Hoppa till innehåll
Vad ansvarar du för på TechSverige?
– Jag ansvarar för Välfärdsteknikrådet, ett spännande råd som har ett fokus allt som rör välfärdsteknik. Det kan handla om allt från sociala system, digitala lås till rörelsesensorer. Det här är ett område med otrolig potential eftersom andelen äldre ökar dramatiskt samtidigt som deras behov av framtida trygghetsskapande teknik är obegränsad. Teknik i kombination med mänsklig omvårdnad är framtiden

– Ett annat område som jag arbetar med är AI där jag aktivt arbetar med att genomföra AI Summit, en av de större AI konferenserna årligen. Har också en gruppering av medlemsföretag som följer regleringsförslag/policyförslag i syfte att revidera den branschkod AI som våra medlemsföretag arbetat fram.

Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med det du gör?
– Det handlar om att visa på den potential som finns inom området samtidigt som det tyvärr är så att vi i Sverige inte längre är bäst i klassen. Våra grannländer Finland och Estland har kommit så långt att de sedan flera år tillbaka har byggt nationella digitala infrastrukturer som enkelt medger dataöverföring inom vård, omsorg mm.

– Vi har mycket att lära av dem! Samtidigt är det så att vi fortfarande är bra på innovation vilket ger oss möjlighet att skapa innovativa trygghetsskapande digitala produkter och tjänster. Upphandling är ett annat område som borde förenklas

Vad är det bästa med att jobba på TechSverige?
– Att få vara med medlemsföretagen i deras utveckling, se möjligheter och hot.