Hoppa till innehåll
Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021 visar att majoriteten av de som har arbetat hemifrån har en positiv upplevelse av det digitala distansarbetet.

Totalt sett uppger mer än åtta av tio att det har fungerat bra att arbeta hemifrån och bara sju procent svarar att det har fungerat dåligt.

Mest nöjda av alla i jämförelsen är de i höginkomsthushåll, tjänstemän och de med hemmaboende barn.

Läs mer på svenskarnaochinternet.se