Hoppa till innehåll
99,99 procent av alla svenska hushåll hade tillgång till LTE (4G) i oktober 2020. Detta innebär att nästan alla hushåll i Sverige har tillgång till bredband via åtminstone en accessteknik*.

I oktober 2020 fanns också möjligheten till fast bredband via 5G-nätet, vilket nu finns tillgängligt i vissa delar av landet, främst i städer. 18 procent av alla hushåll i Sverige hade möjlighet att ansluta sig till 5G i oktober 2020. I glest bebyggda områden var tillgången 0,5 procent.

*4G-täckningen som motsvarar en handburen terminal som används utomhus och är fri från kroppskontakt. Vidare antas att en riktantenn monterad utomhus med fri sikt mot sändaren används vid behov. 4G-näten ger vanligtvis en nedladdningshastighet på åtminstone 10 Mbit/s. Tillgången till HSPA (3G) var 2020 också över 99,99 procent. Den tekniken har dock vanligtvis lägre nedladdningshastigheter än 4G.

Läs mer i rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 – En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige