Hoppa till innehåll
Tillsammans med våra 1 400 medlemsföretag och som Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för techföretag, har vi tagit ett nytt och viktigt steg för att samla krafterna för en världsledande techsektor i Sverige. Den 21 oktober bytte IT&Telekomföretagen namn till TechSverige.

I oktober förra året fattade IT&Telekomföretagens styrelse beslut om en ny verksamhetsstrategi för förbundet med sikte på år 2025 som handlar om vilka vi vill vara och var vi vill vara år 2025 – hur vi skapar bästa möjliga nytta för våra medlemsföretag. Verksamhetsstrategin inkluderar också en ny vision: ”En världsledande techsektor får Sverige att nå sin fulla potential”.

Som ett led i arbetet med den nya verksamhetsstrategin har frågan om förbundets namn lyfts. Vårt namn har tjänat förbundet väl men givet hur branschen utvecklats de senaste åren och givet vår nya verksamhetsstrategi, såg styrelsen behov av en revidering av namnet. Detta är också något som bekräftats av våra medlemmar då vi ställt frågan kring hur ni ser på vårt namn. Svaren är entydiga; det gamla namnet – IT&Telekomföretagen – har visserligen kvaliteter som tydlighet och inarbetning, men det upplevs också som daterat.

Mot denna bakgrund gav styrelsen kansliet i uppdrag att starta ett så kallat namnprojekt med målet att lägga fram ett förslag till nytt förbundsnamn vid årsmötet den 6 maj.

Det har varit en gedigen men resurseffektiv process som har präglats av bred dialog och förankring med medlemsföretag och andra nyckelaktörer. En process som slutligen landade i ett förslag till nytt förbundsnamn och som vår styrelse och våra medlemmar vid årsmötet ställde sig bakom. Sedan dess har intensivt arbete pågått inom kansliet för att förbereda inför namnbytet, och den 21 oktober skedde det formella bytet. Vi är TechSverige!

Vi hoppas och tror att vi genom vårt nya namn på ett bättre sätt kommer att spegla alla de medlemsföretag vi redan idag representerar, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för oss att växa och inkludera fler företag att vara en del av oss. Vi vill vara den självklara organisationen som samlar alla typer av techbolag i Sverige, oavsett delbransch, och med vårt nya namn tycker vi att vi klär på oss rätt kostym för uppdraget.
Tillsammans är vi TechSverige!

Se vårt digitala lanseringsevent här

Pressmeddelande: IT&Telekomföretagen byter namn till TechSverige