Hoppa till innehåll

2019 köpte den offentliga sektorn varor och tjänster för totalt 766 miljarder kronor. Av detta stod varor och tjänster inom IT och telekom för 43 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,6 procent av de offentliga inköpen.

Läs mer i  Leverantörer av samhällsnytta – En analys av IT- och telekombranschen och den offentliga marknaden (pdf).