Hoppa till innehåll
digitala fakta

Mobilnäten användes mer intensivt under 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 36 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med förra periodens ökning med 26 procent. Samtidigt ökar antalet trafikminuter i mobilnäten med cirka 11 procent, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år.

Läs mer i Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2020.

Pbyte (Petabyte/PB) är en biljard byte.