Hoppa till innehåll
I maj presenterade IT&Telkomföretagen rapporten Tech är Sveriges nya basindustri som visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi.

Sedan 1981 har branschens bidrag till BNP vuxit med 1300 procent och uppgick år 2020 till totalt 281 miljarder kronor. Branschens bidrag till BNP i absoluta tal är nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.

Läs hela rapporten här: Tech är Sveriges nya basindustri