Hoppa till innehåll
Techsektorn har länge saknat arbetskraft och trots pandemin är behovet av kompetens fortsatt stort.

Branschen larmar om ett förväntat underskott på 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Det framgår i IT&Telekomföretagens rapport ”IT-kompetensbristen” som släpptes i december förra året.

”IT-kompetensbristen” är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn, och visar att de utmaningar som rapporterades 2012, 2015 respektive 2017 i stort kvarstår. Enligt 2020-års rapport återfinns bristen på kompetens inom bland annat systemutveckling, artificiell intelligens (AI), IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik.

I rapporten efterlyser IT&Telekomföretagen flera satsningar för att få fler att intressera sig för, utbilda sig och ta steget till jobben inom techsektorn.

Ta del av hela rapporten här:
Rapport: IT-kompetensbristen 2020