Hoppa till innehåll
På 00-talet påbörjades Sveriges resa mot att implementera EU-regler för att tillgängliggöra myndighetsdata – öppna data – till allmänheten. Vi skulle alla få tillgång till den stora pool av information som med skattemedel samlats in under åren. Nya tjänster skulle byggas, verksamheter effektiviseras och samhällsnytta skapas.

Men än är resan inte över. Den har varit vinglig och vagnen har i omgångar kört fast. Den har slirat på föreställningar om offentlighetsprincipens tillräcklighet och den befintliga ordningens förträfflighet. Ekipagets trögrörlighet har, om man ska vara ärlig, berott på att kusken saknat såväl piska som morötter för att förmå de tappra, lagstiftande dragdjuren att få vagnen i mål. Priset har varit högt. Vare sig de regler, principer, god vilja eller förhoppningar om att saker och ting löser sig självt har hjälpt nämnvärt. I alla fall vid en internationell jämförelse. När OECD 2019 jämförde tillgängligheten till publika data mellan 32 länder kom Sverige på en föga smickrande 31:a plats.

Men hopp finns. Uppdaterade EU-regler med såväl morötter som piskor är på ingång. Under året som gått har reglerna utretts och resultatet redovisats för regeringen. Sveriges vana att överimplementera EU-regler skulle vara välkommet för en gångs skull.

Som hjälp på traven, och en tidig julklapp till Infrastrukturdepartementet, kommer här våra fem främsta synpunkter på utredningens förslag. God jul!

1. Öppenhet som standard – den uppdaterade PSI-lagen måste ställa skarpare krav på informationsägande myndigheter att tillhandahålla sin information. Myndigheter SKA dela med sig.

2. Öppenhet kostar – för att underlätta ett ökat tillhandahållande av information bör regeringen möjliggöra för myndigheter att vid behov äska särskilda medel för det ändamålet.

3. Tydliga definitioner är viktigt för att undvika begrepps- och gränsdragningsproblematik – begreppen “information” och “handling” behöver definieras och särskiljas tydligare.

4. Krav på tillhandahållande av data bör följa ägarskap – användningen av begreppet “inneha” är problematiskt, krav bör istället följa av ägarskap.

5. Behovet av tillsyn och sanktioner är stort – Tillhandahållande av information är inte en kärnuppgift för de flesta myndigheter och det finns risk att tillhandahållande inte prioriteras. Den nya lagen bör därför uppdra åt regeringen att utse ett tillsynsuppdrag åt lämplig myndighet.

Pär Nygårds
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Remissvar av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)