Hoppa till innehåll

Idag presenterades regeringens beslut om att förnya Bredbandsforums mandat fram till 2025. En glädjande nyhet som IT&Telekomföretagen har jobbat för. Bredbandsforum spelar en nyckelroll i utbyggnaden för att Sverige ska kunna få tillgång till snabbt och stabilt bredband.

– Genom beslutet om Bredbandsforum har regeringen sett till att denna viktiga mötesplats för dialog och samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag fortsatt kan bidra till att nå bredbandsmålen. Vi är övertygade om att beslutet kommer att vara en viktig pusselbit i arbetet med att bibehålla takten och kvaliteten i den svenska bredbandsutbyggnaden, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Läs mer:
Pressmeddelande: Forum för bredbandsutbyggnad i hela landet

Öppet brev till digitaliseringsminister Anders Ygeman, september 2020