Hoppa till innehåll
Berätta kort om dig själv! 

Jag har en ganska brokig bakgrund. Norrman som började karriären som sjuksköterska. Sedan dess har jag gjort många olika saker. Mitt första möte med IT-branschen var som IT-chef på ett sjukhus men sedan ägnade jag många år åt produkt- och tjänsteutveckling i de flesta branscher. När min fru ville flytta hem till Sverige så följde jag självklart med. Jag fortsatte att arbeta världen över med produkt- och tjänsteutveckling men kände hela tiden en stor frustration över hur vi jobbade. Det var ofta inifrån och ut och utgick ofta från det vi redan visste. Användaren låg inte i fokus. För att göra en lång historia kort, det fick mig att starta Usify som jag är vd för. Det var många år sedan vi startade och under resans gång har utvecklat verksamheten på många sätt. I dag arbetar vi med tjänstedesign, interaktionsdesign (UX, grafisk design) och design thinking som stöd i verksamheters  strategiarbete.

Vad ser du mest fram mot i ditt arbete som ledamot i styrelsen? 

Jag har alltid varit väldigt samhällsengagerad. Att se människor är alltid förutsättningen för att och skapa möjligheter till meningsfull förändring. Eftersom IT- och telekombranschen är avgörande för att vi ska kunna lösa de stora utmaningar som vi som samhälle står inför, känns det helt rätt att vara med och påverka hur vi gör det  framåt.

Vad känner du att du kan bidra med till styrelsen?

Mitt främsta fokus är att vår bransch ska vara relevant för användarna. I många fall är det absolut redan så men jag ser att vi fortfarande har en bra bit kvar. Jag hoppas komma med ett annat perspektiv, också med tanke på min ganska brokiga bakgrund.

Vilka frågor tycker du är viktigast för IT&Telekomföretagen att driva? 

Allt är IT- och telekom idag. Det är en extremt bred bransch och tror att vi behöver tänka lite annorlunda när det gäller kompetensutvecklingen. Jag hoppas vi kan få in andra typer av kompetenser än de som traditionellt förknippas med branschen för att på så sätt både öka kompetensen men framförallt få in andra perspektiv!