Hoppa till innehåll
Följande mötesuttalande antogs på Hållbarhetsrådets sammanträde den 12 februari 2020

 

Att skapa hållbarhet i leveranskedjorna är någonting som Hållbarhetsrådet brinner för, och många av dess medlemmar är i dag internationellt organiserade för att motverka både sociala och miljömässiga missförhållanden.

I dag publiceras Hållbara leveranskedjor som ett steg i arbetet med att skapa förståelse för branschens förutsättningar. Publikationen illustrerar komplexiteten i leveranskedjorna.

Att skapa en enskild produkt kan kräva tiotusentals kontrakt mellan olika parter och att säkerställa att alla steg i produktionen sker på ett önskvärt sätt kan vara både svårt och kostsamt. Att fler samarbetar mer är därför eftersträvansvärt.

Branschen välkomnar det ökade intresset för att skapa hållbarhet i leveranskedjorna och vill härmed uppmuntra alla goda krafter att arbeta tillsammans för att motverka eventuella oegentligheter.

 

Magdalena Aspengren

Ordförande, Hållbarhetsrådet

Henrik Edin

Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen