Hoppa till innehåll

En väl fungerande IT- och telekombransch är avgörande för svensk ekonomi och samhällsutveckling. Samtidigt finns utmaningar för branschen med kompetensbrist och bristande jämställdhet.

– Ska vår bransch fortsätta att vara en motor för svensk tillväxt måste kompetensfrågan lösas. En del av den problematiken kopplar jag till bristande jämställdhet. IT- och telekombranschen har inte råd att bara attrahera män. Det krävs krafttag och utbildningsinsatser. Vi i branschen behöver göra mer, men det behövs också stöd från politiken och samhället i övrigt, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Affärsnytta genom jämställdhet

Nu nylanserar därför IT&Telekomföretagen Womentor, ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag inom IT- och telekom som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet med programmet är att främja affärsnyttan genom att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna.

– Alla vinner på en jämställd techbransch. Ändå går utvecklingen för långsamt. Med Womentor ökar vi tillsammans takten mot en attraktivare och mer innovativ digital sektor, säger Åsa Zetterberg.

Womentor­företagen bättre på jämställdhet än bransch-snittet

De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt. Företag som deltagit varje år från starten år 2006, har totalt ökat andelen kvinnor i sina bolag från 25 till 34 procent.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk samtidigt som kompetensbristen är ett reellt problem. Jag kan konstatera att vi förlorar affärer på grund av att det saknas folk med relevant IT-kompetens. Då håller det inte att branschen nästan enbart lockar män. Därför är Womentor en viktig pusselbit för en bättre och mer hållbar bransch, säger Pär Fors, vd CGI och styrelseordförande IT&Telekomföretagen.


Womentor

Affärsnytta genom jämställdhet

När Womentor 2020 kickar igång har 21 företag antagit utmaningen. De företag som deltar utser en kvinna på chefsposition till adept i Womentor-programmet, och erbjuder två mentorkandidater. Det som skiljer Womentor från liknande program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Nytt för i år är att nätverket Teknikkvinnor är med och driver programmet.

Läs mer på womentor.se