Hoppa till innehåll

70.000 personer inom IT och tech behövs i Sverige fram till år 2022. Nu måste både regeringen och näringslivet agera.

Det skriver Fredrik von Essen tillsammans med en rad representanter från Sveriges IT-bransch i en debattartikel på nyhetsajten Breakit.

I valrörelsen 2018 var digitaliseringsfrågorna helt bortglömda i debatten. Frågor om lag och ordning samt migration och integration dominerar istället den svenska debatten. Från att ha varit en svensk paradgren så har digitaliseringen länge nu fört en undanskymd tillvaro i svensk politik.

Sverige har historiskt befunnit sig långt fram inom digitalisering. Genom reformer som hem-PC nådde vi en oöverträffad spridning av datorer i hemmen. GSM-systemets genombrott i Sverige gjorde oss ledande på mobildata, och Sverige ligger fortfarande i framkant ifråga om bredband till hushållen.

Vi från näringslivet har därför två saker att säga. För det första, stort grattis till jobbet Anders Ygeman, och för det andra, vi måste samarbeta!

Det är nämligen ingen slump att vi i Sverige har framgångsrika IT-företag, från de mest kända för konsumenter, som Spotify och King, till företag som levererar avancerade lösningar inom exempelvis biometri och automatiserade fordon. Det är en följd av framsynta satsningar i samverkan mellan det offentliga och näringslivet.

När andra länder storsatsar för att bli digitaliseringens vinnare har vi en akut brist på svenska initiativ. Tidigare framgångar har gjort den svenska politiken självgod och övermodig.

Det finns en föreställning om att vi kan behålla tätplatsen inom IT utan politisk ansträngning. Men i våra företag, som varje dag kämpar i en knivhård internationell konkurrens om talanger som kan utveckla företagen, ser vi att tätplatsen redan övertagits av andra.

Andra länder är på väg att sluta kompetensgapet. De är bättre på få unga att välja ett yrke inom digitalisering. De rekryterar kvinnor i mycket större utsträckning. Och de är bättre på att ta tillvara den kompetens som invandring tillför.

Som bransch har vi ett ansvar för att rekrytera bredare och stimulera intresset hos unga. Vi medger att mycket mer kan göras, måhända har vi varit för upptagna med att växa idag för att tänka på tillväxten i morgon.

Vi har därför nu tagit fram ett manifest som vi vill att regeringen agerar på. Det innehåller konkreta aktiviteter som vi kommer att utföra men även aktiviteter och initiativ som regeringen snabbt kan genomföra för att minska kompetensgapet inom IT- och teknik-området.

Vi åtar oss att på tre strategiska områden genomföra flera konkreta åtgärder för att bidra till att sluta kompetensgapet och för att bredda rekryteringsbasen för svenska företag inom IT och digitalisering.

1. #UpgradeSweden. Vi etablerar en samlingsplats för att dela kunskap och ge människor möjlighet till vidareutbildning eller omskolning. Där samlar vi existerande utbildningar och uppmuntrar andra att dela med sig av sina utbildningar.

2. #WelcomeWoman. Vi startar ett samarbete med en part med stort nätverk för att skapa mötesplatser mellan kvinnor och techbolag. Det arbetet stärks genom inspirationsinsatser riktade till gymnasiet och tekniska lärosäten för att minska avhopp.

3. Kompetensinvandring – inte kompetensutvisning. Vi säkerställer så långt som möjligt att inga fel görs vid rekryteringar och anställningar genom en checklista för företag. Det ska vara lätt att jobba och bo i Sverige.

Men våra högt ställda ambitioner och våra löften om kraftfulla åtgärder är inte tillräckliga. I vårt manifest bjuder vi därför inte bara in övriga i näringslivet, utan också det offentliga.

Ska vi hitta och utbilda 70 000 talanger till 2022 måste många av de föreslagna besluten sjösättas redan i år.

Vi efterlyser därför ett kraftfullt statligt program för att bredda rekryteringen av ny kompetens så att Sverige åter blir ett ledande land inom digitalisering.

En digital kompetensreform, där PC-reformen följs upp med en digitaliseringspeng för vidareutbildning. Omskolning till yrken inom digitalisering bör premieras genom skattelättnader. Inom gymnasieskolan behöver inte bara lärarna fortbildning, utan studie- och yrkesvägledare måste få ett uppdrag att aktivt informera kring lovande framtidsmöjligheter.
Grunden för senare utbildningsval läggs i skolan. Regeringen bör därför ge Skolverket i uppdrag att utarbeta en strategi för att intressera tjejer för en karriär inom digitalisering, från grundskola till gymnasium.

Underlätta arbetskraftsinvandring. Den stelbenta tillämpningen av regelverket, som innebär att försumbara misstag hos arbetstagare eller arbetsgivare leder till indraget arbetstillstånd och utvisning, måste ses över. Istället för att skrämma bort talanger behöver vi positiva åtgärder för att locka fler att utveckla sin talang i Sverige.

Sverige har många strukturella fördelar jämfört med viktiga konkurrentländer. Men andra länder står inte still. Vi måste fortsätta reformarbetet.

Vi som representerar och leder företag inom digitalisering är beredda att ta vårt ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Nu förväntar vi oss att regeringen samlas kring en verklig agenda för att vi ska vara konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin.

Att göra Sverige ledande inom digitalisering igen borde därför bli en av regeringens högsta prioriteringar. En prioritering som inte bara gäller vår nya digitaliseringsminister Anders Ygeman. Men även Anna Ekström, utbildningsminister, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, samt Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Maria Rankka, VD Brunswick Sverige
Joacim Damgard COO Microsoft CEE
Lars Kry VD Sigma IT Consulting
Beatrice Silow Kommunikationsdirektör Sigma IT Consulting
Fredrik von Essen Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen
Ivan Liljequist, Stockholm Blockchain och Ivan on Tech,

Debattartikeln publicerades av nyhetssajten Breakit 2019-02-14.