Standard för elektroniska kvitton framtagen

IT&Telekomföretagen har tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler, elektroniska kvitton tagit fram en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt.

Den enhetliga standarden ger både handel och kunder möjligheten att hantera kvittoinformationen på ett enklare sätt. Samtidigt som miljön besparas då dagens 1,7 miljarder kvitton som skrivs ut motsvarar cirka 60 000 träd.

– Det var tydligt att anledningen till att inte fler utnyttjade möjligheten att digitala kvitton var att det saknades en enhetlig standard för hur digitala kvitton överförs. Nu har alla berörda parter tagit fram den standard som saknades och vi ser på en gång att handlare aktivt arbetar med att använda sig av digitala kvitton i stället för papperskvitton. Något som både minskar miljöpåverkan men även sparar tid åt företagen då administrationen kring kvitton förenklas kraftigt, säger Nils Weidstam från IT&Telekomföretagen.

Fördelen med digitala kvitton är många. Kunderna får det lättare att både spara och hitta kvitton. Den utökade tillgången till digitala brevlådor underlättar användningen. Eftersom digitala kvitton är godkända som underlag i redovisningen frigörs tid för företagen och då pappersanvändningen minskar samtidigt som miljön gynnas.

– Det är utmärkt att en svensk standard har gemensamt arbetats fram av branschen. Det underlättar för handlarna vid beslut om investering i digitala kvitton. Intresset för digitala kvitton ökar kontinuerligt från såväl konsumenter som handlare. Vi ser detta som ett bra avstamp för en digital framtid, säger Bengt Nilervall från Svensk Handel.

Standarden blev färdig i februari 2018 och är nu tillgänglig för implementering i kassaregister. Klicka här för att ladda ner den nya standarden.

Standarden avser endast format för överföring av kvittodata och inte lösningar för lagring och åtkomst.

 

Relaterat

Om elektroniska kvitton

Med elektroniskt kassakvitto avses i Skatteverkets föreskrifter ett kassakvitto som inte skrivs ut i pappersform utan som tas fram och skickas i elektronisk form på sådant sätt att kunden kan ta emot och läsa uppgifterna.

Ett elektroniskt kvitto kan vara ett original och utgöra underlag i redovisningen. Detta innebär en stor arbetsbesparing vid redovisning av utlägg mot kvitto – flera arbetsmoment försvinner då hanteringen av papper elimineras. En elektronisk kvittokopia kan också i vissa fall utgöra underlag i redovisningen.

Om standarden

Standarden för elektronisk överföring av kvittodata är ett XML-schema. Den har stöd för alla obligatoriska fält enligt Skatteverkets föreskrifter samt dessutom för optionella fält för handlarunik information som t.ex. garantier och länkar. Standarden kan liknas vid SIE-filer som används för överföring av bokföringsinformation. Det vill säga det handlar endast om överföring av kvittodata inte om hur dessa data behandlas i sändande och mottagande system.

Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal- och kassasystem arbetar med frågor som rör betalningsmetoder i stort, både rörande kassaregister och olika alternativ av mobila och digitala betalningslösningar.

Läs mer om hur rådet arbetar. 

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail