Womentor

– ett initiativ av TechSverige

Besök womentor.se

Womentor är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekom­branschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget, och att progress inom framstående företag i sin tur har en positiv inverkan på branschen i övrigt.

Då Womentor genomfördes första gången 2006 var andelen kvinnor i branschen totalt 32 procent, en siffra som 2016 sjunkit till 28 procent. På chefs- och VD-nivå är utvecklingen positiv om än på en låg nivå: andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.

De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.