Hoppa till innehåll

Vi är en bransch som möjliggör – tillsammans är vi viktigare än någonsin

Vår vision är ett hållbart samhälle med en innovativ och ansvarsfull techsektor som möjliggörare. Ett samhälle där människor har hög livskvalitet och företag når stor framgång tack vare de innovativa lösningar som vår sektor erbjuder. Det är ett samhälle där alla vill och kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Med hjälp av ny teknik och innovativa lösningar utvecklar företag i vår sektor verksamheter och affärer, ökar tillgänglighet och effektivitet inom både privat och offentlig sektor. Med hjälp av alla de produkter och tjänster som branschen erbjuder kan vi också skapa ett mer hållbart samhälle, utveckla välfärden och bidra till lösningar på många andra av dagens och morgondagens samhällsproblem.

Vi #techerupp under krisen…
Coronapandemins dramatiska framfart i världen har fått och kommer fortsatt att få, stor påverkan på såväl samhälle som näringsliv som för den enskilde individen. Att år 2020 skulle komma att präglas av nedstängda samhällsfunktioner, oro för liv och hälsa och med dramatiska, negativa ekonomiska effekter som följd, var det få som kunde sia om vid årets början.

Men allt har inte varit helt nattsvart, för en sak vet vi med säkerhet; om det inte vore för vår världsledande techsektor, den relativt höga digitala mognaden bland landets medborgare och att Sverige trots allt har kommit en bit på vägen i sin digitala omställning, hade vi stått ännu svagare i denna kris vi nu upplever. Mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och vår bransch har från dag ett gått samman och stått redo för att underlätta för alla delar av samhället, såväl för det offentliga som det privata, med att fortsatt hålla viktiga och kritiska verksamheter igång. Just därför tog vi också tidigt, i krisens inledande skede, initiativet till branschuppropet #vitecherupp i syfte att synliggöra och uppmana till goda exempel på hur användningen av ny teknik, IT och digitala tjänster bidrar till att hantera den pågående krisen. Dessa exempel har vi samlat här.

Vi #techerupp tillsammans

Krisen är långt ifrån över och nu handlar det mer om att hitta ”det nya normala” i tider som präglas av det onormala. Vi som bransch vill fortsätta att underlätta för samhället att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vi vill visa vägen mot framtiden genom att hjälpa människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential. Vi tror på det goda exemplets kraft och vill därför fortsätta att lyfta fram idéer, initiativ, innovationer, tjänster och produkter som alla har en sak gemensamt; teknik och innovationer som möjliggör.

Detta samlar vi under #vitecherupp – branschens initiativ för att synliggöra alla de lösningar på dagens och morgondagens utmaningar som vår sektor bidrar med.

Följ #vitecherupp här och i sociala medier för att ta del av branschens samlade initiativ och goda exempel.