Hoppa till innehåll

Verksamhetsberättelse april 2023–april 2024

Läs verksamhetsberättelsen här

Tillsammans når vi framgång

2023 präglades av stora utmaningar i form av ekonomiska svängningar och en alltmer osäker världsmarknad. Trots det står techbranschen stark. Den är en kraft för positiv förändring och den bidrar till svensk konkurrenskraft, till innovativa lösningar för att klara klimatomställningen och till hela Sveriges välfärd. Den är också en bransch som påverkar hur var och en av oss lever våra liv. Det är en position som ställer höga krav på branschen som helhet och som sätter strålkastarljuset på branschens ledarskap och ansvarstagande.

I TechSveriges rapport ”Den svenska techbranschen”, framgår det tydligt att techbranschen utgör en allt större betydelse för Sveriges ekonomi. Techföretagens samlade omsättning överstiger nu 1000 miljarder kronor och bidraget till BNP år 2022 uppgick till 350 miljarder kronor. Branschen bidrar med skatteintäkter på över 150 miljarder kronor, vilket är mer än statens samlade utgifter för försvar och rättsväsende. Techbranschen växer och i rapporten ”Kompetensbehoven inom tech” framgår att Sverige behöver ytterligare 18 000 techspecialister per år fram till 2028.

Samtidigt ökar techkonkurrensen. Andra länder investerar i ny teknik, såsom AI och 5G, samtidigt som de satsar på att ge branschen bättre förutsättningar. Ska techbranschen i Sverige fortsatt kunna utvecklas och växa måste svensk techpolitik vässas och bli mer ambitiös, samtidigt som investeringarna måste öka. TechSverige driver därför branschens agenda varje dag och deltar aktivt i debatt och dialog med beslutsfattare. Vår styrka är att vi pratar med en samlad techröst. Det är så vi tillsammans påverkar och driver förändring som gynnar er – våra medlemsföretag – men också samhället i stort.

Techföretagen är idag några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Att försvara och utveckla den positionen är TechSveriges huvudfokus när vi nu bygger organisationen för att stå på egna ben. Den 1 januari 2025 har TechSverige en egen arbetsgivarservice på plats, skräddarsydd efter våra medlemmars unika behov.

Med det vill jag rikta ett stort tack till vår eminenta styrelse, till vårt kompetenta och växande team på TechSverige, till alla våra samarbetspartners och framförallt till alla våra 1 400 fantastiska medlemsföretag. Det är tillsammans vi når framgång, för varje techföretag, för hela branschen och för Sverige.

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör, TechSverige