Hoppa till innehåll

Tech – Sveriges nya basindustri

Även branschens bidrag till svensk export har ökat dramatiskt, med närmare 1 200 procent sedan 1998 och uppgick år 2020 till 140 miljarder kronor. Det motsvarar över sex procent av Sveriges totala export och är en högre andel än för traditionella basindustrier som papper, pappersmassa och pappersavfall, metaller samt plast och gummi.

Ta del av rapporten här

En rapport från TechSverige visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt IT och telekom. Den inbegriper även företag inom till exempel dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech).

En sammanställning visar att branschens bidrag till BNP har vuxit med hela 1 300 procent sedan 1981. År 2020 uppgick det till totalt 281 miljarder kronor och var nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.

Rapporten visar även att techbranschen är en jobbskapande bransch. Mer än 60 procent av de nya jobb som skapades i Sverige under åren 2006–2016 uppstod i de IT-intensiva sektorerna. Totalt sysselsatte branschen omkring 216 000 personer år 2018.