TechSveriges frågor och svar om 5G och hälsa

I samband med utbyggnad av ny teknik kan frågor om hälsoaspekter ibland uppstå. Inför utbyggnaden av 5G har TechSverige tagit fram svar på några av de vanligaste frågorna om 5G och hälsa.