Hoppa till innehåll
Den svenska IT- och telekombranschen, som genom både ägande och verksamhet är starkt internationaliserad, arbetar sedan många år tillbaka med att anpassa produkter och tillhörande tjänster, och att leva upp till de miljö- och hållbarhetskrav som både lagstiftningen och marknaden ställer. Dessutom ingår den svenska IT- och telekombranschen i ett antal samarbeten med offentliga aktörer, andra branschsegment och ideella organisationer för att driva hållbarhetsfrågan i rätt riktning till gagn för samhället och slutanvändaren.

Ett gott exempel på självreglering och internationella överenskommelser är den IT-miljödeklaration som systematiskt utarbetats sedan mitten av 1990-talet av industrin själv och som sedan 2006 är en internationell standard via ECMA (ECMA-370). Avsikten med deklarationen är att på ett standardiserat sätt kommunicera miljöinnehåll i produkter som efterfrågas inom till exempel offentlig upphandling. Innehållet i deklarationen ska spegla den lagstiftning, standardisering och de riktlinjer som gäller internationellt. Deklarationen omfattar bland annat kemikalier, energiförbrukning, återvinning, emissioner, ljud, förpackningsmaterial och kraven är tydliga med vilket sätt information ska presenteras och med vilken typ av intyg från tillverkaren. Detta gör att information från olika tillverkare blir jämförbar och transparent.

Sedan 2007 finns en motsvarande miljödeklaration även för skrivartillbehör, såsom bläck och toner. Miljödeklarationen innehåller svar på den absoluta majoriteten av kundernas frågor.

Vad är Hållbar IT?