Hoppa till innehåll
Bluewashing är ett begrepp som beskriver användningen av FN:s blå färg samt flaggor och symboler för att försöka försköna en verksamhet i relation till FN:s Global Compact och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Till exempel avseende avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och korruption, skydd av mänskliga rättigheter och tillgång till fackföreningar. Bluewashing kritiseras eftersom det ses som ett sätt att förbättra en verksamhets image bland allmänheten och att det saknas mekanismer för att säkerställa att verksamheter följer dessa principer och mål.