Hoppa till innehåll

Datarådet, TechSveriges medlemsråd för data- och innehållsrelaterade frågor, har gemensamt arbetat fram ett antal ställningstaganden om data och digitalt innehåll som är tänkta att användas som styrdokument i rådets fortsatta arbete med påverkan och opinionsbildning.

– Ställningstagandena är principiella styrdokument som ska vägleda oss i branschens påverkansarbete framöver. Från och med nu kommer dessa alltid ligga till grund för Datarådets arbete oavsett fråga. Att det är tydligt för oss alla vad vi redan är överens om gör oss mer snabbfotade och naturligtvis mer transparenta. Inte minst det sistnämnda är viktigt. Att tydliggöra för våra motparter såväl som för allmänheten var branschen står i centrala frågor som rör reglering av data och innehåll är en förutsättning för vår trovärdighet och möjlighet att påverka i gynnsam riktning.