Datarådets ställningstagande: Tillgång till data

Den datadrivna ekonomin kräver tillgång till data.

En viktig del i Sveriges och EU:s framtidsvision är den datadrivna ekonomin. Stora förhoppningar sätts till möjligheten att skapa tillväxt genom utveckling, effektivisering och produktivitetsökning med hjälp av datadriven innovation. För att möjliggöra detta måste barriärerna för datadriven innovation sänkas. En viktig förutsättning är att politiken främjar tillgång till data samt möjlighet att flytta den mellan olika organisationer och länder.

TechSverige arbetar genom Datarådet för att: Reglering av data och innehåll ska maximera innovationskraft och minimera transaktionskostnader.

En av internets stora förtjänster är att det radikalt sänker kostnaderna för att sprida och ta del av information. På samma sätt står möjligheten att skapa värden med datadriven innovation i relation till kostnaden för att ta del av, behandla och lagra data. Minimering av transaktionskostnader för hantering av data, och ökad tillgång till data och innehåll för marknaden att bygga tjänster kring, är därför centralt för att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft.

Öka tillgången till öppna data:

 • Sverige ska ha den uttalade ambitionen att bli bäst i Norden på att tillgängliggöra myndighetsdata.
 • Avgiftsfinansieringskrav på myndigheter som idag säljer sin data för att finansiera verksamheten ska tas bort.
 • Kostnaden för att ta del av öppna data ska sättas till noll eller maximalt självkostnadspris.

Stötta den digitala mediemarknaden:

 • Film- och musik konsumeras idag som tjänster varför det upphovsrättsliga systemet bör anpassas till att bättre harmonisera med den digitala marknadens logik och konsumenternas efterfrågan. Så sker bäst genom att:
  – Bidra till att göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag
  – Understryka att upphovsrätten är en viktig grundsten för tillväxt, innovation och en sund och hållbar kultur- och mediemarknad
  – Samarbeta för att begränsa ekonomisk brottslighet, som baseras på upphovsrättsintrång
  – Samarbeta för att främja innovation, investeringar och utvecklingen av lagliga alternativ
  – Genomlysa befintlig lagstiftning för att identifiera och åtgärda tillväxthämmande regler
 • Regeringen bör löpande låta kartlägga utvecklingen av legal likväl som illegal digital konsumtion av media som underlag för eventuella insatser.

Stärk ett fritt flöde av data över nationsgränserna:

 • Säkerställ en god balans mellan ett grundläggande skydd för individens privatliv och ett fritt flöde av data för att realisera digitaliseringens möjligheter.

Ladda ner ställningstagandet som PDF

Om Datarådet

Datarådet är ett medlemsråd med fokus på data- och innehållsrelaterade frågor såsom upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informations­säkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation. TechSveriges rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.