Avtal 90, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Avtalet 90 kan användas vid systemleveranser som omfattar flera produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra produkter hos kunden. Avtalet avser också köp av maskinprodukter och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster som tex installationshjälp och utbildning. Avtal 90 är i första hand avsett att tillämpas vid system som innehåller standardprodukter.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-006-P Kategori:

Innehåll

 • Definitioner
 • Avtaladspecifikation
 • Dokumentation
 • Förberedelse och installation
 • Leveransdagar och leveranskontroll
 • Leveransförsening
 • Risken för Leveransen
 • Pris, betalning
 • Dröjsmål med betalning
 • Ägarförbehåll för maskinprodukt
 • Nyttjande av Programprodukter
 • Underhåll
 • Ansvar för fel
 • Säkerhet, sekretess
 • Intrångstalan
 • Ansvarsbegränsning, force majeure
 • Affärsetiska principer
 • Överlåtelse av Avtalet
 • Särskilda bestämmelser vid successiv och separat leverans
 • Särskilda bestämmelser då leverantören inte svarar för installation
 • Tvist
 • Hävningsmeddelanden