Hoppa till innehåll

Almega och Svenskt Näringsliv

TechSverige är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Medlemmarna i Almegas förbund, ca 11 000 företag med över 550 000 medarbetare tillsammans, representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Almega arbetar närings- och arbetsgivarpolitiskt med att påverka beslutsfattare i frågor som är gemensamma för alla tjänsteföretag, såsom företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor, och bedriver tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra kollektivavtal.

Du som har ett bransch- och arbetsgivarmedlemskap i TechSverige får genom Almegas experter tillgång till personlig arbetsgivarservice och förhandlingsstöd, och professionell rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och pensionsfrågor. Almega bistår också med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar.

”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”

TechSveriges medlemmar är per automatik också medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 48 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 medarbetare. Svenskt Näringsliv driver frågor och områden som är viktiga och gemensamma för alla företag i Sverige oavsett bransch, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur.

Vi som arbetar på TechSverige arbetar mycket tätt med medarbetarna på Almega och de andra förbunden inom Almega som vi delar huvudkontor med i Stockholm, och ingår också i en rad samverkansprojekt och arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv.

TechSveriges förbundsdirektör sitter med i Almegas ledningsgrupp, och TechSverige finns representerade i både Almegas och Svenskt Näringslivs styrelser.