Hoppa till innehåll

Det här får du som medlem i TechSverige

Ett fristående TechSverige kommer att erbjuda den bästa och vassaste expertisen med stor kunskap om just techföretags förutsättningar och utmaningar. Som Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för techföretag har vi fullt fokus på att du ska få bästa möjliga villkor för att utveckla ditt företag. Vi erbjuder dig allt du behöver för att kunna vara den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare. Allt du behöver göra är att fortsätta fokusera på din verksamhet – så sköter vi resten. Genom att samarbeta med oss har du en stark partner som stödjer och stöttar dig så att du får tid över till annat.

TechSveriges arbetsgivarverksamhet utvecklas nu för fullt för att på allra bästa sätt möta era behov. Den nya verksamheten kommer att vara på plats i god tid före den 1 januari 2025 då TechSverige blir fristående. 

Du som medlem med kollektivavtal kommer fortsatt ha fri rådgivning i arbetsgivarfrågor, men den blir fullt ut branschanpassad och ditt kollektivavtal kommer fortsatt att gälla oförändrat.  

I ditt fortsatta medlemskap i TechSverige ingår följande: 

  • Hög tillgänglighet för personligt stöd och rådgivning från erfarna arbetsrättsexperter och förhandlare som är specialiserade på just TechSveriges kollektivavtal. Telefonjour under kontorstid bemannad med arbetsrättsjurister och förhandlare.
  • Expertis och vägledning inom arbetsrätt, personalfrågor, omorganisationer, uthyrningslagen, cross border-frågor/migration, pension, försäkring, lönesättning och lönestatistik, arbetsmiljö och kompetensförsörjning och alla andra frågor som kan uppkomma i din roll som arbetsgivare. 
  • Särskild expertkompetens kopplad till reglerna i Uthyrningslagen  
  • Information och rådgivning på både svenska och engelska. 
  • Rättsligt biträde i arbetsrättsliga tvister, både vid tvisteförhandlingar med facken och i domstol. 
  • Utbildningar, event och nätverk. 
  • Utvecklat digitalt stöd och mallar dygnet runt (en utvecklad version av dagens Arbetsgivarguide med hjälp av generativ AI). 
  • God regional närvaro i syd, väst, mitt och norr för att stötta små och stora medlemsföretag över hela landet. 
  • Goda förutsättningar för att i nära dialog med er påverka så att kollektivavtal, lagar och regler utformas utifrån branschens särskilda behov och utmaningar.   

Teamet för arbetsgivarservice
Flera av de arbetsrättsjurister och förhandlare som idag arbetar med rådgivning till TechSveriges medlemsföretag på Almega är med i utvecklingen av vår arbetsgivarverksamhet och kommer att fortsätta att ge rådgivning och stöd till er medlemmar även efter att TechSverige blir fristående. 

Kontakta dem gärna!

Einar Humlin, förhandlingschef 
Lisa Eriksson, arbetsrättsjurist 
Maja Khailat Holmberg, arbetsrättsjurist 
Karolina Löf, chefsjurist 

Vi påbörjar nu rekrytering av ännu fler nya medarbetare. Inom arbetsgivarverksamheten kommer vi att – per den 1 januari 2025 – vara ett team på ungefär 10 engagerade och kompetenta medarbetare, runt om i Sverige, som är specialiserade på techbranschens kollektivavtal och med expertis inom arbetsrätt, kollektivavtal, förhandling, tvister, arbetsmiljö samt andra frågor som är särskilt relevanta för branschen, såsom arbetstillstånd, säkerhetsprövning, cross-boarder, AI etc.  

Utvecklad och modern arbetsgivarservice
För att våra arbetsrättsexperter ska kunna göra det som de är bäst på, nämligen att erbjuda ännu mer personlig rådgivning och finnas där för dig som medlemsföretag när du behöver det, utvecklar vi ett digitalt stöd med hjälp av generativ AI. Genom det digitala arbetsgivarstödet får du som medlem snabbt och enkelt svar på de vanligaste frågorna, dygnet runt. Vi bygger även upp ett internt digitalt stöd för att effektivisera rådgivningen och öka tillgängligheten för våra förhandlare och jurister.  

Sammanfattningsvis kan vi garantera att du som medlemsföretag kommer att få en tillgänglig, branschanpassad och kvalificerad arbetsgivarservice från och med den 1 januari 2025.  

Som medlem både med och utan kollektivavtal tar ni del av TechSverige påverkans- och opinionsarbete.
Genom oss har du som medlem möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag kan ha svårt att få gehör för. Tillsammans åstadkommer vi bättre villkor för techbranschen och för våra medlemsföretag genom väl underbyggda förslag, proaktivitet och ett välutvecklat kontaktnät med politiker och beslutsfattare. Samtidigt kan vi genom vår spetskompetens och lyhördhet gentemot era specifika behov, snabbt förstå, utvärdera och agera på omvärldsfaktorer och trender som kan komma att påverka vår bransch i stor utsträckning. Vi kommer under året bland annat att ta fram en arbetsgivarpolitisk agenda i syfte att påverka utformningen av lagstiftning på arbetsmarknadsområdet som initieras nationellt eller av EU.