Hoppa till innehåll

Det här får du som medlem i TechSverige

Ett fristående TechSverige kommer att erbjuda den bästa och vassaste expertisen med stor kunskap om just techföretags förutsättningar och utmaningar. Som Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för techföretag har vi fullt fokus på att du ska få bästa möjliga villkor för att utveckla ditt företag. Vi erbjuder dig allt du behöver för att kunna vara den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare. Genom att samarbeta med oss har du en stark partner som stödjer och stöttar dig så att du får tid över till annat.

Genom att stå mer fristående kommer TechSverige att kunna erbjuda:

 • Högkvalitativ och branschanpassad arbetsgivarservice
  I medlemskapet kommer fortsatt ingå omfattande information och fri rådgivning i arbetsgivarfrågor genom såväl digital som personlig service.
 • Stärkta relationer med fackliga parter 
  Vi kommer fortsätta samarbeta med våra fackliga parter för att främja bra villkor för branschen och relevanta kollektivavtal.
 • En tydligare röst för att skapa bättre villkor
  TechSverige är en stor och stark part inom ramen för vår samverkan inom Svenskt Näringsliv och är redan idag en viktig och relevant samhällsaktör. Genom att vara fristående ökar vi vår tydlighet i kommunikationen och kan driva era intressen mer effektivt i både näringspolitiska och arbetsgivarpolitiska frågor.
 • Bättre möjlighet att effektivisera verksamheten
  Ett fristående TechSverige ger oss bättre kontroll och möjlighet att använda medlemsavgifterna optimalt, vilket på sikt kan innebära sänkta avgifter.

TechSverige blir fristående från 1 januari 2025 och under 2024 kommer vårt avtal med Almega att löpa på som vanligt. Det innebär att alla medlemmar kommer att få samma stöd och service som tidigare. Under 2024 kommer fokus att ligga på att förbereda och sjösätta vår nya organisation så att den är redo att stå på egna ben från årsskiftet.

Vi kommer nu att bygga upp TechSveriges arbetsgivarservice för att på allra bästa sätt möta era behov.
Detta innebär konkret för dig som är medlem med kollektivavtal:

 • Arbetsrättslig rådgivning om olika personalfrågor, omorganisationer, arbetsmiljöfrågor och alla andra frågor som kan uppkomma i din roll som arbetsgivare. 
 • Stöd vid fackliga förhandlingar.
 • Rättsligt biträde i arbetsrättsliga tvister, både vid förhandlingar med facken och i domstol.
 • Expertis och vägledning inom pension, försäkring, lön, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
 • Utbildningar, event och nätverk.
 • Digitalt stöd och mallar dygnet runt (motsvarande dagens Arbetsgivarguide).
 • God regional närvaro för att stötta små och stora medlemsföretag över hela landet.

Kollektivavtalet påverkas inte av beslutet att kliva ur Almega-samverkan då våra kollektivavtal ägs och tecknas av TechSverige som förbund tillsammans med våra fackliga parter.

Som medlem både med och utan kollektivavtal tar ni del av TechSverige påverkans- och opinionsarbete.
Genom oss har du som medlem möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag kan ha svårt att få gehör för. Tillsammans åstadkommer vi bättre villkor för techbranschen och för våra medlemsföretag genom väl underbyggda förslag, proaktivitet och ett välutvecklat kontaktnät med politiker och beslutsfattare. Samtidigt kan vi genom vår spetskompetens och lyhördhet gentemot era specifika behov, snabbt förstå, utvärdera och agera på omvärldsfaktorer och trender som kan komma att påverka vår bransch i stor utsträckning. Vi kommer under året bland annat att ta fram en arbetsgivarpolitisk agenda i syfte att påverka utformningen av lagstiftning på arbetsmarknadsområdet som initieras nationellt eller av EU.