Hoppa till innehåll

PSI

Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första EU-regleringen på området. Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.

Inga resultat.