Hoppa till innehåll

Seminarium om det europeiska hälsodataområdet

Digitalisering av sjukvården är en högst aktuell fråga och under våren presenterade EU-kommissionen ett ambitiöst förslag till ett europeiskt hälsodataområde. Swecare och TechSverige bjuder in till ett seminarium om European Health Data Space där EU-kommissionens förslag presenteras och effekterna för Sverige diskuteras. Välkommen!

EU-kommissionen lämnade i maj ett förslag för att skapa ett europeiskt hälsodataområde, det s k European Health Data Space som del i det omfattande digitala infrastrukturarbetet. Syftet med kommissionens förslag till förordning är dels att ge enskilda inom EU en ökad kontroll över sina hälsodata, dels att göra det lättare att dela och få tillgång till olika typer av hälsodata. Detta gäller både inom vården (primäranvändning) och för bland annat forskning, innovation och beslutsfattande (sekundäranvändning). Kommissionens förslag är mycket ambitiöst och diskuteras nu ute i de olika medlemsländerna. I Sverige bistår E-hälsomyndigheten Socialdepartementet i förhandlingarna om förordningen som expertmyndighet. Förslaget förväntas diskuteras och eventuellt antas under det svenska ordförandeskapet våren 2023. För vården och för näringslivet kan förslaget få stora konsekvenser i allt från från innovation till komplexa regulatoriska aspekter och i sin tur påverkan på marknad och affärsmodeller.

Medverkande:
Michel Silvestri, enhetschef, E-hälsomyndigheten
Maria Hassel, internationell samordnare, E-hälsomyndigheten
Patrik Georgii-Hemming, CIMO, Karolinska Universitetssjukhuset
Peter Kjäll, näringspolitisk expert, TechSverige
Daniel Forslund, utvecklingsansvarig digitalisering Vårdföretagarna
Catharina Borgenstierna, VD, Camanio
Tomas Block, Chief Medical Officer, Cambio Healthcare System

Datum: 17 november
Tid: 13.00-14.30 (lättare lunch serveras mellan 12.30-13.00)
Format: Livesänt event
Plats: City Life Konferens & Möten, Sveavägen 63, Stockholm
Språk: svenska
Kostnad: Gratis för Swecares och TechSveriges medlemmar och partners.
Digital medverkan är kostnadsfri.
Anmäl dig senast:
10 november för fysiskt deltagande.(50 platser)
16 november för digitalt deltagande

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Pris

Kostnadsfritt

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}